PUBLIKACJE DIVERSITY INDEX
 
Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością
 
Czym jest różnorodność i zarządzanie różnorodnością? Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć w Przewodniku po zarządzaniu różnorodnością, którego elektroniczną wersję można pobrać tutaj
 
Raport z I edycji Barometru Różnorodności (2013)
 
Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców i przedsiębiorczynie na całym świecie. Pracodawcy i pracodawczynie dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność.  Chcąc się przekonać, czy i w jaki sposób polskie firmy wykorzystują różnorodny potencjał pracowników, Konfederacja Lewiatan przeprowadziła Barometr Różnorodności – pierwsze ogólnopolskie badanie firm wskaźnikiem Diversity Index, służącym do kompleksowej analizy zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie. Raport można pobrać tutaj.
 
Raport z II edycji Barometru Różnorodności (2014)
 
Publikacja stanowi podsumowanie wyników otrzymanych w ramach drugiej edycji Barometru Różnorodności. Barometr Różnorodności jest ogólnopolską inicjatywą zachęcającą pracodawców do samodzielnej analizy własnej organizacji za pomocą wskaźnika Diversity Index. Na podstawie tego wskaźnika każda organizacja może ocenić, w jakim zakresie jest wrażliwa na kwestie różnorodności w miejscu pracy, a także czy dysponuje rozwiązaniami, które sprzyjają efektywnej pracy różnorodnych grup pracowniczych. Raport można pobrać tutaj.
 
 
POLECANE PUBLIKACJE
 
Dyskryminacja wielokrotna - opracowanie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (2012)
 
Opracowanie "Dyskryminacja wielokrotna - historia, teorie, przegląd badań" autorstwa Dominiki Cieślikowskiej i Natalii Saraty to przystępne wprowadzenie do problematyki dyskryminacji wielokrotnej - sytuacji nierównego traktowania, którego doświadczają jednostki ze względu na swoją przynależność do wielu róznych grup. Czytaj więcej.
 
How Gender Analysis Contributes to Research - raport Komisji Europejskiej Gendered Innovations (2013)
 
Raport przedstawia znaczenie różnic związanych z płcią w zakresie potrzeb, zachowania i postaw oraz ich wpływu na projektowanie badań, a także ich treść. W publikacji zaprezentowano wyniki pracy grupy sześćdziesięciu specjalistów, w oparciu o konkretne przykłady z różnych dziedzin nauki. Czytaj więcej.
 
Łączy nas różnorodność - publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2013)
 
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Łączy nas różnorodność!” – przewodnikiem wskazującym, jak zarządzać różnorodnością w miejscu pracy z pomocą Karty Różnorodności. Czytaj więcej.
 
Menedżerka sukcesu 2011. Szanse i ograniczenia karier kobiet w Polsce - raport Polish Professional Women Network (2011)
 
Statystycznie 1 kobieta na 50 mężczyzn piastuje w Polsce funkcję prezesa dużej firmy lub pełni stanowisko dyrektora generalnego. Pozycja pań ma się lepiej na niższych strukturach zarządzania. Tam, co trzecie kierownicze stanowisko przypada kobiecie – wynika z opublikowanego raportu "Menedżerka sukcesu 2011. Szanse i ograniczenia kariery kobiet w Polsce” wydanego przez Polish Professional Women Network (PWnet). Czytaj więcej.
 
Nieobecni na rynku pracy - analiza Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2013)
 
Do 2030 roku polski rząd planuje zwiększyć poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych o 20-30 punktów procentowych – w szczególności na otwartym rynku pracy. To oznacza, że firmy już teraz powinny planować w swoich strategiach HR-owych narzędzia, dzięki którym będą mogły wykorzystać potencjał osób niepełnosprawnych. Główne czynniki przesądzające o zatrudnieniu tych osób, to przede wszystkim korzyści finansowe związane z nieopłaceniem składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i uzyskaniem dofinansowania – to główne wioski z analizy tematycznej "Nieobecni na rynku pracy", przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Czytaj więcej.
 
Raporty UE dotyczące równości kobiet i mężczyzn - Komisja Europejska (2013)
 
14 października 2013 Komisja Europejska opublikowała dwa ważne raporty - raport podsumowujący pierwszą połowę wdrażanie Strategii równości kobiet i mężczyzn (Mid-term review of the Strategy for equality between women and men 2010-2015) i raport o kobietach na pozycjach przywódczych i dyrektorskich w Unii Europjeskiej (Report on women and men in leadership positions in the European Union 2013). Czytaj więcej.
 
Rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn: stereotypy, motywatory i bariery - badanie ThinkTank (2013)
 
Pracownicy z firm i instytucji wspierających różnorodność czują wyższą satysfakcję zawodową niż Ci, których organizacje różnorodności nie wspierają. Zdecydowana większość badanych dostrzega korzyści z budowania zespołów różnorodnych pod względem płci i wieku. Wskazują m.in. na szerszą perspektywę w procesie rozwiązywania problemów, lepszą atmosferę pracy, wyższą kreatywność zespołów oraz możliwość transferu wiedzy. To główne wnioski, płynące z czerwcowego badania ThinkTank dot. rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn. Czytaj więcej.
 
Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce - raport Instytutu Spraw Publicznych (2013)
 
Stworzenie efektywnej polityki integracyjnej – uwzgledniającej potrzeby różnych grup imigrantów i umożliwiajacej zapewnienie im równego i pełnego członkostwa w zyciu publicznym – to wciąż duże wyzwanie dla wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym dla Polski. Czytaj więcej.
 
Różnorodność w pracy. 8 kroków dla małych i średnich przedsiębiorstw - broszura Komisji Europejskiej (2012)
 
Jesteś właścicielem/właścicielką mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i chciał(a)byś dowiedzieć się, czym jest zarządzanie różnorodnością? Zachęcamy do zapoznania się z krótkim przewodnikiem Komisji Europejskiej. Czytaj więcej.
 
Różnorodność w pracy. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw - Komisja Europejska (2009)
 
Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące różnorodności i równości, nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych korzyści należy: udoskonalenie rekrutacji, dostęp do szerszego kręgu wysoko wykwalifikowanych pracowników, poprawa wizerunku firmy i jej reputacji, większa innowacyjność oraz lepsze możliwości sprzedaży. Czytaj więcej.
 
Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (2012)
 
Dlaczego nie można głaskać psa przewodnika? Czy dziecko z wadami wrodzonymi może przyjść na świat w każdej rodzinie? Czy mogę powiedzieć osobie niewidomej „do zobaczenia”? Poznaj zasady savoir-vivre'u wobec osób z niepełnosprawnością! Publikacja została zaadaptowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Czytaj więcej.
 
Świat uczy się różnorodności - raport Economist Intelligence Unit (2014)
 
Według najnowszego raportu Economist Intelligence Unit (EIU) na temat różnorodności w biznesie (2014)[1], aż 83% badanych dyrektorów HR twierdzi, że posiadanie zróżnicowanego zespołu pozwala efektywniej pozyskiwać i utrzymywać klientów, co przekłada się na lepszą kondycję finansową firmy. 80% z nich deklaruje, że w kolejnych latach zarządzanie różnorodnością będzie jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych na rynku pracy, ale i największym od ponad dekady wyzwaniem z jakim przyjdzie się zmierzyć organizacjom. Czytaj więcej.
 
Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce - raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2014)
 
Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Konfederacją Lewiatan, w ramach projektu „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej" opublikowało raport „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce" analizujący sytuację kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013. Do tej pory nie było w Polsce tak szerokiego opracowania tego zagadnienia. Czytaj więcej.
 
Women active in the ICT sector - badanie Komisji Europejskiej dot. cyfrowej nierównowagi płci (2013)
 
W europejskim sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) pracuje zbyt mało kobiet – wynika z najnowszego badania KE. Tymczasem równowaga płci mogłaby przynieść gospodarce nawet 9 mld euro rocznie. Kobiety zatrudnione w ICT zarabiają prawie 9 proc. więcej niż w innych sektorach, mają większe możliwości elastycznego kształtowania czasu pracy, rzadziej są zagrożone bezrobociem. Czytaj więcej.
 
Wskazówki dla personelu recepcji/sekretariatu w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami - opracowanie Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (2013)
 
Opracowanie opisuje sposób kontaktu z klientem z dysfunkcją wzroku, słuchu, z dysfunkcją ruchową oraz z dysfunkcją intelektualną. Zapraszamy do zapoznania się z powyższą publikacją oraz do odwiedzenia strony www.firr.org.pl, na której znajdą Państwo szereg informacji związanych z problematyką osób z niepełnosprawnościami. Czytaj więcej.
 
Zarządzanie różnorodnością - prawo i praktyka - raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2014)
 
Zapraszamy do lekury nowej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Zarządzanie różnorodnością - prawo i prakyka. Czytaj więcej.
 
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę