SPOTKANIE „RÓWNOŚĆ W ADMINISTRACJI, RÓŻNORODNOŚĆ W BIZNESIE” – PREZENTACJA INNOWACYJNYCH NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

4 kwietnia 2014 roku odbyło się w Warszawie seminarium poświęcone problematyce równych szans w miejscu pracy oraz zarządzaniu różnorodnością. Spotkanie zostało zorganizowane przez Konfederację Lewiatan, Fundację Feminoteka oraz Centrum Projektów Europejskich – Krajową Instytucję Wspomagającą. 

Celem spotkania było zaprezentowanie dwóch innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych pn.: Diversity Index” (Konfederacja Lewiatan) oraz Równość standardem dobrego samorządu” (Fundacja Feminoteka), wspierających przedsiębiorstwa oraz samorządowe jednostki administracji publicznej we wdrażaniu polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji.
 
W projekcie „Diversity Index” wypracowano narzędzie umożliwiające przeprowadzenie samodzielnej analizy przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania różnorodnością, w odniesieniu do różnych aspektów funkcjonowania firmy, m.in. kultury organizacji, procesu rekrutacji, wynagrodzeń, rozwoju zawodowego, czy ochrony przed zwolnieniami. W ramach projektu „Równość standardem dobrego samorządu” wypracowano zaś „Standard i Indeks Równości”, tj. narzędzie do samodzielnego badania przez urzędy samorządowe stopnia realizacji polityki równościowej i podjęcia działań mających na celu udoskonalenie jej wdrażania.
 
Program spotkania obejmował również prezentację rekomendacji instytucji, które zastosowały wypracowane narzędzia w swojej praktyce oraz dyskusję na temat możliwości wdrożenia obu rozwiązań na szerszą skalę. Dodatkowo w trakcie przerwy uczestnicy seminarium mieli możliwość przetestowania narzędzi udostępnionych w wersji on-line oraz zadawania pytań twórcom innowacyjnych rozwiązań.
 
W seminarium udział wzięli przedstawiciele 13 instytucji, w tym m.in.: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki równości. W rezultacie spotkania udało się wypracować konkretne propozycje działań w zakresie upowszechniania i włączania obu rozwiązań innowacyjnych do głównego nurtu polityki/praktyki.
 
Materiały ze spotkania:
 
 
 
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę