Różnorodność w Banku BPH

Bank BPH od lat prowadzi swoją działalność w duchu promowania różnorodności – doceniania indywidualnego potencjału pracowników i wyrównywania szans. W Banku BPH realizowane są także liczne inicjatywy rozwojowe dla kobiet.
 
Jednym z flagowych przykładów jest od lat rozwijana organizacja korporacyjna GE Women’s Network. Jej celem jest promowanie rozwoju kobiet, doskonalenie ich umiejętności menedżerskich oraz pomoc w rozwoju osobistym i planowaniu własnej ścieżki kariery. 
 
Wdrożony został także Future Leaders Program dla kobiet o wysokim potencjale rozwojowym. Jego celem jest wsparcie rozwoju umiejętności menedżerskich uczestniczek. Trwający rok program obejmuje cykl szkoleń podnoszących umiejętności miękkie, wiedzę biznesową i indywidualne kompetencje. 
 
Bank opracowuje również program Doświadczenie+ dla pracowników z najdłuższym stażem pracy, którzy będą mogli rozwijać się w roli mentorów lub szkoleniowców i dzielić się swoją cenną wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami. 
 
Dobre praktyki
 
Jednym z przykładów dobrych praktyk w zakresie różnorodności jest wdrożenie programu Babymagination – z myślą o pracownikach Banku, którzy zostali lub niedługo zostaną rodzicami, a także ich menedżerów. W odpowiedzi na ich potrzeby został stworzony Podręcznik Pracownika – Rodzica oraz Podręcznik dla Przełożonego, które w przejrzysty sposób przedstawiają najważniejsze informacje dotyczące kwestii prawnych, finansowych i formalnych związanych z rodzicielstwem. Dodatkowym ułatwieniem dla pracownika i jego przełożonego są zestawy szablonów wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów związanych z okresem ciąży i rodzicielstwa. Umożliwiono im również korzystanie z firmowego intranetu z prywatnych komputerów, w tym platformę e-learningową z zestawem ponad 90 szkoleń. 
 
Komunikacja wewnętrzna
 
Bank dba o to, żeby uświadamiać pracownikom korzyści wynikające z zarządzania różnorodnością, takie jak wzrost efektywności pracy, kreatywności zespołów i wypracowywanie nieszablonowych rozwiązań. 
 
Aby tworzyć różnorodne środowisko pracy przeprowadzono cykl warsztatów dla menedżerów. Pracownicy wspólnie opracowywali nowe rozwiązania, dzielili się doświadczeniami i zmierzyli ze stereotypami. Wyniki dyskusji stały się podstawą do opracowania kolejnych działań, które zostaną wdrożone w ramach strategii różnorodności. 
 
Pracowników Banku informowaliśmy o działaniach z zakresu różnorodności poprzez newsletter „Piątki z Różnorodnością”. Specjalnie dla nich została stworzona skrzynka mailowa, na którą mogą przesyłać swoje pomysły na różnorodność w Banku BPH. 
 
Jak stwierdza Veronika Ivanovic, Liderka HR: Różnorodność jest częścią naszego DNA i leży w samym sercu naszej strategii Fair Play. Posiadanie różnorodnych zespołów pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby klientów, być kreatywnymi i otwartymi. Poważne traktowanie różnorodności daje nam konkurencyjną przewagę na rynku i przyczynia się do wzrostu zaangażowania pracowników w osiąganie ambitnych celów biznesowych.
 
Działania zewnętrzne
 
Bank BPH bardzo aktywnie realizuje działania na rzecz różnorodności również poprzez swoją działalność charytatywną. Pracownicy-wolontariusze angażują się w projekty mające na celu wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej. Są to m.in. działania na rzecz samotnych matek, osób niepełnosprawnych, a także edukacja w szkołach i uniwersytetach trzeciego wieku.
 
Źródło: informacja prasowa

 

 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę