RÓŻNORODNOŚĆ INWESTYCJĄ W ROZWÓJ! Za nami ostatnie konferencje dot. zarządzania różnorodnością w firmie w ramach projektu Diversity Index.

O zarządzaniu różnorodnością opowiadaliśmy podczas ostatnich konferencji regionalnych „Gos Biznesu: Różnorodność Inwestycją w rozwój”, które odbyły się 5 marca w Poznaniu, 6 marca we Wrocławiu, 12 marca w Łodzi i 13 marca w Toruniu. Każde ze spotkań było tłumaczone na język migowy. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęła Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
 
Podczas konferencji, pracodawcy i pracodawczynie mogli/ły się przekonać, że różnorodność to inwestycja w rozwój organizacji, a korzyści wynikające z zarządzania nią przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności, podniesienia efektywności oraz poprawy wizerunku firmy i jej reputacji. 
 
CZTERY OSTATNIE SPOTKANIA Z LOKALNYMI PRZEDSIĘBIORCAMI I PRZEDSIĘBIORCZYNIAMI
 
W każdym z miast wykład otwierający poświęcony etyce równości i różnorodności wygłosiła prof. Magdalena Środa: - W biznesie etyka powinna być rodzajem mapy, która wskazuje, co jest słuszne, dozwolone, a co zakazane lub względne – powiedziała – Chcemy być jak gracze, którzy grają fair, ale jeśli mają zbyt wiele pokus, z pomocą przychodzą kontrole i sędziowie – dodała, wyjaśniając obrazowo zadania kodeksu etycznego każdego człowieka. 
 
prof. Magdalena Środa, fot. Łukasz Daniewski
 
Byli z nami także przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz (Justyna Kryczka w Poznaniu i we Wrocławiu, Mariusz Zielonka w Łodzi i Toruniu), przybliżający sytuację grup defaworyzowanych na rynku pracy w perspektywie europejskiej, ogólnopolskiej i regionu, w którym gościliśmy. O komunikacji z (nie)typowymi grupami w pracy mówili Przemek Kuśmierek i Sławek Łuczywek z migam.pl
 
Justyna Kryczka, MPiPS, fot. Wojciech Jączyński
 
Mariusz Zielonka, MPiPS, fot. Łukasz Daniewski
 
DEBATA: RÓŻNORODNOŚĆ ZAPROCENTOWAŁA!
 
Pracodawcy coraz częściej uświadamiają sobie, że skuteczne zarządzanie organizacją musi uwzględniać fakt różnorodności pracowników/pracownic, klientów/klientek, a także dostawców i kontrahentów. Zarządzanie różnorodnością nie jest zbiorem przypadkowych działań, ale przemyślaną strategią zakładającą, że rozwój firmy oraz realizacja jej celów biznesowych będą skuteczniejsze, jeśli dostrzeże się i wykorzysta różne doświadczenia oraz potrzeby występujące w organizacji i w jej otoczeniu.
 
Do wymiany dobrych praktyk zaprosiliśmy przedstawicieli i przedstawicielki firm z regionu oraz organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową i pośrednictwem pracy. Do dyskusji włączyli się także uczestnicy i uczestniczki konferencji, dzieląc się własnymi doświadczeniami w tym zakresie. 
 
W Poznaniu gościliśmy Andrzeja Kawę (Glutenex), Martę Rogalińską (Fundacja Integracja), Sławka Łuczywka i Przemka Kuśmierka (migam.pl).
 
fot. Wojciech Jączyński
 
 
We Wrocławiu byli z nami: Monika Chutnik (Etta Consult), Piotr Czarnota (Fundacja Integracja), Sławek Łuczywek i Przemek Kuśmierek (migam.pl).
 
fot. Rafał Baran
 
 
W Łodzi o zarządzaniu różnorodnością opowiadali: Katarzyna Lorenc (Microsoft), Elżbieta Szymczak (Agraf), Wielisława Przygucka (Przyguccy Intercar), Bogdan Owczarek (Drukarnia Centrum), Sławek Łuczywek (migam.pl), Jarosław Bogucki (Fundacja Integracja), Barbara Jeziorska (Fundacja Aktywizacja).
 
fot. Łukasz Daniewski
 
 
W Toruniu natomiast spotkaliśmy się z Katarzyną Gratkowską (BART Sp. z o.o.), Sławkiem Łuczywkiem (migam.pl), Michałem Urbanem (Fundacja Integracja) oraz Agnieszką Jaśkiewicz (Fundacja Aktywizacja).
 
fot. Łukasz Daniewski
 
 
Udostępniamy Państwu prezentacje prelegentów/prelegentek:
 
Rynek pracy pod lupą. Różnorodność inwestycją w rozwój, autorzy: Mariusz Zielonka, Naczelnik Wydziału Analiz Rynku Pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Justyna Kryczka, Główna Specjalistka, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Migam.pl, autorzy: Sławek Łuczywek, Dyrektor Migam.pl, Przemek Kuśmierek, CEO Migam.pl
 
Przy korzystaniu z ww. materiałów prosimy o podanie źródła i autorów prezentacji.
 
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę