POLECAMY: PROJEKT "SPRÓBUJMY SIĘ ZROZUMIEĆ"

W imieniu Centrum Badawczo-Rozwojowego DOBRE KADRY, zapraszamy do współpracy przy realizacji działań, które przyczynią się do zwiększenia różnorodności w miejscu pracy poprzez zatrudnianie osób niesłyszących.
 
W ramach projektu „Spróbujmy się zrozumieć” oferujemy bezpłatne wsparcie osobom niesłyszącym na rynku pracy oraz ich pracodawcom. Zespół Animatorów Pracy Osób Niesłyszących, składający się zarówno z osób niesłyszących jak i słyszących, działa na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej Głuchych poprzez działania kierowane zarówno do kandydatów na pracowników, jak i do pracodawców.
 
Pracodawcom zespół Animatorów oferuje bezpłatne wsparcie w procesie poszukiwania i zatrudniania osób niesłyszących, a szczególności w zakresie:
aspektów prawnych (informacje na temat praw i obowiązków pracodawcy i pracownika, wynikające z bieżącego prawodawstwa)
aspektów finansowych (informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, obniżenia lub uniknięcia obowiązkowej składki na PFRON)
aspektów organizacyjnych (tj. dostosowanie stanowiska pracy, komunikacja z Głuchym pracownikiem)
preselekcji i doboru kandydatów zgodnie z kryteriami dla oferowanego miejsca pracy
wsparcia w adaptacji nowego pracownika w firmie i zespole (np. przeszkolenie zespołu pracowników zakresie komunikacji, wsparcie w przypadku pojawiających się problemów, bieżące doradztwo i konsultacje).
 
Zatrudnianie Głuchych pracowników jest elementem:
prowadzenia działań z zakresu zwiększania różnorodności w miejscu pracy, dzięki możliwości poznania Kultury Głuchych i zapoznania się z Polskim Językiem Migowym; 
prowadzenia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ze względu na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, propagowaniu wśród pracowników wiedzy i świadomości na temat tożsamości kulturowej Głuchych, zwiększenie wrażliwości społecznej.
 
Zapraszamy do kontaktu i współpracy:
Dobre Kadry. Centrum badawczo – szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1, Wrocław
tel. 604 919 826
e-mail: animator@dobrekadry.pl
 
Projekt "Spróbujmy się zrozumieć" to projekt innowacyjny testujący, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.
 
Celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych metod i narzędzi, które pozwolą nie tylko na aktywizację osób Niesłyszących, ale także zwiększą świadomość i otwartość w środowisku osób słyszących, dając podstawę do łatwiejszej, lepszej i dzięki temu bardziej trwałej współpracy.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
 

 

 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę