II GALA RÓŻNORODNOŚCI PODSUMOWANIEM REALIZACJI PROJEKTU DIVERSITY INDEX

CO DALEJ Z RÓŻNORODNOŚCIĄ?

 

Odpowiedzi na to pytanie, a także podsumowaniu całego projektu Diversity Index, poświęcona została II Gala Różnorodności, która odbyła się 27 maja w Centrum Nauki Kopernik. 
 
Spotkanie zostało otwarte przez Henrykę Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania. 
 

 

 

Kluczową część Gali Różnorodności stanowiła prezentacja wyników drugiej edycji badania Barometr Różnorodności, przeprowadzonego w marcu i kwietniu 2014 roku, w którym wzięło udział 100 firm i instytucji z całej Polski. Prezentacji dokonały dr Ewa Lisowska ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Agnieszka Sznajder, ekspertka projektu Diversity Index. Jak podkreślały obie ekspertki, w II edycji Barometru uczestniczyło zdecydowanie więcej małych firm i instytucji (77 wobec 29 firm w pierwszej edycji), co wskazuje, że zainteresowanie zarządzaniem różnorodnością, wbrew obiegowej opinii, nie jest domeną jedynie dużych firm i organizacji. Żadna z firm nie uzyskała jednak najwyższej liczby punktów, zatem nie realizuje w stu procentach polityki różnorodności. 

Ekspertki omówiły wyniki uzyskane przez firmy w sześciu obszarach polityki różnorodności, według których skonstruowane zostało badanie: strategiczne zarządzanie różnorodnością, kultura organizacyjna, struktura zatrudnienia, rekrutacja, rozwój zawodowy i wynagrodzenia. Najniższy wynik został osiągnięty przez badane organizacje w dziedzinie rekrutacji, co oznacza, że wciąż do rzadkości należy np. zachęcanie do aplikowania na wolne stanowiska osób z niepełnosprawnościami czy osób 50+. Badanie udowodniło jednak, że zachodzi wiele pozytywnych zmian w zakresie zarządzania różnorodnością: m.in., coraz więcej firm wprowadza wewnętrzne dokumenty dotyczące równego traktowania; ponad połowa firm posiada także przynajmniej 30% kobiet wśród kadry zarządzającej. 
 
Jak podkreślały ekspertki, zarządzanie różnorodnością wciąż jednak rzadko stanowi świadomą i zaplanowaną strategię biznesową. W związku z tym, firmy pragnące wykorzystać różnorodny potencjał pracowników, także w celu zwiększenia zysków biznesowych, powinny wdrożyć szereg kompleksowych rozwiązań z zakresu różnorodności. Do takich rozwiązań należą m.in. prowadzone na szeroką skalę działania edukacyjne przeciwdziałające dyskryminacji; utworzenie wystandaryzowanego, antydyskryminacyjnego zestawu pytań przy rozmowie rekrutacyjnej czy monitoring zatrudnienia pod względem różnorodności pracowników/pracownic. 
 
Trzecia część Gali Różnorodności została poświęcona wymianie doświadczeń przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, nauki, mediów i organizacji pozarządowych. W debacie, poprowadzonej przez Beatę Jakoniuk-Wojcieszak z TVP Info, wzięli udział: minister Paweł Orłowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Mirella Panek-Owsiańka z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Olga Kozierowska - dziennikarka i twórczyni programu Sukces pisany szminką, dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych, Anna Świebocka-Nerkowska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Iwona Georgijew, liderka Klubu dla Kobiet Biznesu SheXO i programu Różnorodności w Deloitte. Analizując różne aspekty zarządzania różnorodnością, goście debaty zgodnie podkreślali, że kluczowym dla upowszechnienia tej idei działaniem jest wielostopniowa edukacja antydyskryminacyjna - przeprowadzana zarówno w firmach, jak i w szkołach. Olga Kozierowska, odwołując się do oddźwięku wywołanego przez Sukces pisany szminką, przedstawiający historie kobiet sukcesu, wspominała również o ogromnej roli mediów w promowaniu dobrych postaw. 

 

 

Prelegenci analizowali także wpływ kryzysu ekonomicznego na postawę przedsiębiorców wobec praktyk równościowych w organizacjach, wskazując, że właściciele firm często tłumaczą brak tego typu rozwiązań niekorzystną sytuacją finansową. Jak podkreślał w tym kontekście minister Paweł Orłowski, pomocą dla pracodawców mogą stać się planowane zmiany w prawie, które uczynią łatwiejszym np. do zatrudnianie osób starszych - m.in. ulgi i dotacje finansowe. O potrzebie wprowadzania tego rodzaju konkretnych rozwiązań mówiła Mirella Panek-Owsianka z Forum Odpowiedzialnego Biznesu - jak wspominała, pracodawcy powinni odpowiedzieć sobie nawet na tak szczegółowe pytania jak to, w jaki sposób formułować życzenia świąteczne, by nie narazić na szwank przekonań religijnych pracowników. 

 

 
Jak podkreślali goście debaty, bardzo istotne powinno być również podkreślanie, że rozwiązania z zakresu zarządzania różnorodnością wiążą się z konkretnymi zyskami dla firm i instytucji, które dzięki docenianiu różnorodności mogą nie tylko budować lojalność pracowników, ale także zwiększać korzyści biznesowe. Według Iwony Georgijew z Deloitte, takie podejście do zarządzania różnorodnością umożliwi sytuację, w której przestanie ono być ciekawostką lub wyjątkiem, stanie się zaś standardem w polskich organizacjach. 

Raport z II edycji Barometru Różnorodności można pobrać TUTAJ. 

 
tekst: Natalia Klein, OWL PR
 
zdjęcia: Wojciech Surdziel, wosu.pl


 

 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę