Archiwum: !

RUSZA OGÓLNOPOLSKA ANKIETA NA TEMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA RYNKU PRACY

Jakie bariery napotykają pracownicy z niepełnosprawnością? Dlaczego pracodawcy boją się ich zatrudniać? Już niedługo obie grupy będą mogły skonfrontować swoje opinie na temat rynku pracy. Wszystko to dzięki rozpoczynającemu się właśnie badaniu „Pracodawca na TAK”.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

II GALA RÓŻNORODNOŚCI PODSUMOWANIEM REALIZACJI PROJEKTU DIVERSITY INDEX

Co dalej z różnorodnością? - odpowiedzi na to pytanie, a także podsumowaniu całego projektu Diversity Index, poświęcona została II Gala Różnorodności, która odbyła się 27 maja 2014r. w Centrum Nauki Kopernik. 

 

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

POTENCJAŁ RÓŻNORODNOŚCI - ODKRYWAMY FAKTY, DEMASKUJEMY MITY, relacja z panelu na VI Kongresie Kobiet

Mimo coraz częstszego wprowadzania rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w polskich przedsiębiorstwach, w świadomości społecznej wciąż funkcjonują obiegowe przekonania dotyczące praw pracowników i pracownic, które niejednokrotnie są niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Przeciwdziałaniu tego typu mitom, jak również ukazywaniu dobrych praktyk przedsiębiorstw, poświęcone zostało spotkanie „Potencjał różnorodności - odkrywamy fakty, demaskujemy mity”, które odbyło się 9 maja w ramach VI Kongresu Kobiet.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

V SPOTKANIE RADY RÓŻNORODNOŚCI NA VI KONGRESIE KOBIET - relacja

V spotkanie Rady Różnorodności odbyło się 9 maja 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki w ramach VI Kongresu Kobiet. Posiedzenie Rady było poświęcone tematyce godzenia życia zawodowego i prywatnego. 

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

SPOTKANIE „RÓWNOŚĆ W ADMINISTRACJI, RÓŻNORODNOŚĆ W BIZNESIE” – PREZENTACJA INNOWACYJNYCH NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

4 kwietnia 2014 roku odbyło się w Warszawie seminarium poświęcone problematyce równych szans w miejscu pracy oraz zarządzaniu różnorodnością. Spotkanie zostało zorganizowane przez Konfederację Lewiatan, Fundację Feminoteka oraz Centrum Projektów Europejskich – Krajową Instytucję Wspomagającą. 

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

IV SPOTKANIE RADY RÓŻNORODNOŚCI

4 kwietnia 2014 odbyło się IV spotkanie Rady Różnorodności przy Konfederacji Lewiatan. Tym razem posiedzenie Rady zostało poświęcone zarządzaniu wiekiem.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

POD PATRONATEM DIVERSITY INDEX: Magazynier? Byle nie był z bloku, czyli jak walczyć ze stereotypem

Co jest gwarancją sukcesu w firmie? Kreatywność, innowacyjność, szybkość reagowania na nowe wyzwania? Raczej budowa zespołu, który potrafi tak pracować.

Tekst Artura Kiełbasińskiego powstał w ramach cyklu Diversity Index w "Gazecie Wyborczej".

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

POD PATRONATEM DIVERSITY INDEX: Błędne koło emigracji zarobkowej

Wyjazdy za pracą to europejska tradycja, bez której wiele gospodarek nie osiągnęłoby swojej silnej pozycji. Jednak szacunek do emigrantów nie idzie w parze z tym, co wypracowali dla danego kraju. Dlaczego?

Tekst Marty Piątkowskiej powstał w ramach cyklu Diversity Index w "Gazecie Wyborczej".

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

RÓŻNORODNOŚĆ INWESTYCJĄ W ROZWÓJ! Za nami ostatnie konferencje dot. zarządzania różnorodnością w firmie w ramach projektu Diversity Index.

O zarządzaniu różnorodnością opowiadaliśmy podczas ostatnich konferencji regionalnych „Gos Biznesu: Różnorodność Inwestycją w rozwój”, które odbyły się 5 marca w Poznaniu, 6 marca we Wrocławiu, 12 marca w Łodzi i 13 marca w Toruniu. Każde ze spotkań było tłumaczone na język migowy. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęła Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

DIVERSITY INDEX NA HR FACTOR

Zapraszamy na IV edycję HR FACTOR – Forum Nowoczesnych Menedżerów HR, która odbędzie się 18 marca 2014 w Warszawie. HR FACTOR to spotkanie menedżerów praktyków odpowiedzialnych za kreowanie i realizację polityki personalnej w swoich organizacjach. Podczas konferencji omówimy współczesne wyzwania, jakie stoją przed działami HR, najnowsze trendy i narzędzia wspomagające procesy zarządzania ludźmi. Diversity Inded jest Partnerem Głównym wydarzenia.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

III SPOTKANIE RADY RÓŻNORODNOŚCI

20 lutego br. odbyło się III spotkanie Rady Różnorodności, tym razem poświęcone sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Podczas spotkania wypracowaliśmy 20 rekomendacji dla pracodawców/pracodawczyń!

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

MIGAM.PL - WARTO SPEŁNIAĆ MARZENIA!

Przemek Kuśmierek wymyślił technologię, która może ułatwić życie 70 mln niesłyszących na całym świecie. Jego pomysłem zachwycają się inwestorzy za granicą. Ci w Polsce radzą mu, żeby "zostawił głuchych".
 
Polecamy reportaż o ekipie Migam.pl, z którą będziemy mieć przyjemność współpracować w ramach naszych marcowych debat regionalnych. Szczegóły juz wkrótce!

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

LIST OTWARTY DO PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN W SPR. RÓWNOŚCIOWEGO PRZEDSZKOLA

Publikujemy list otwarty do prof. Bogusława Śliwerskiego – Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w sprawie „Równościowego przedszkola”. Zgadzamy się, że opinia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN na temat „Równościowego przedszkola” jest nieuczciwa i metodologicznie nierzetelna. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zachęca Komitet Nauk Pedagogicznych PAN do wypracowania i promowania jeszcze lepszych materiałów równościowych.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

GALA RÓŻNORODNOŚCI ZA NAMI!

26 listopada br. w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Różnorodności, podsumowująca wyniki I edycji Barometru Różnorodności - pierwszego ogólnopolskiego badania firm wskaźnikiem Diversity Index, służącym do kompleksowej analizy zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie. 

 

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

ZDECYDUJ SIĘ NA INNOWACJĘ!

Prezentacja przedsięwzięć innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej, edukacji i szkolnictwa wyższego, adaptacyjności oraz dobrego rządzenia – to cel konferencji „Zdecyduj się na Innowację!”, która odbędzie się 14 listopada 2013 r. w Warszawie. Konferencja połączona jest z targami wystawienniczymi. Nie zabraknie na nim projektu Diversity Index!

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Różnorodność w Banku BPH

Bank BPH od lat prowadzi swoją działalność w duchu promowania różnorodności – doceniania indywidualnego potencjału pracowników i wyrównywania szans.  W Banku BPH realizowane są liczne inicjatywy rozwojowe dla kobiet.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Diversity Day czyli wszystko o wyższości różnorodności

25 października br. we Wrocławiu odbył się pierwszy na Dolnym Śląsku Diversity Day - konferencja i targi poświecone zarządzaniu różnorodnością. Wydarzenie organizowane było przez Agencję Rozwoju Innowacji SA i Dolnośląski Związek Pracodawców w ramach projektu ‘Społeczność Diversity’. Podczas Dnia Różnorodności prezentowany był także projekt Diversity Index.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

DRUGIE SPOTKANIE RADY RÓŻNORODNOŚCI

9 października br. po raz drugi zebrała się Rada Różnorodności, ustanowiona przy Konfederacji Lewiatan w ramach projektu Diversity Index. Wiodącym tematem spotkania była sytuacja cudzoziemców na polskim rynku pracy. 

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

KOMITET STAŁY RADY MINISTRÓW PRZYJĄŁ KRAJOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania. To pierwszy rządowy, strategiczny dokument dotyczący polityki równego traktowania w Polsce - mówi pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

JAK RÓŻNORODNOŚĆ W ZATRUDNIENIU MOŻE ZMIENIĆ GOSPODARKĘ? - RELACJA Z EFNI 2013

Pojęcie różnorodności łączy w sobie wiele aspektów odmienności między poszczególnymi podmiotami takich jak: płeć, rasa, wiek, wykształcenie, umiejętności itp. Wykorzystanie różnorodności stwarza szanse rozwoju gospodarczego, będąc źródłem innowacji i kreatywności, a świadomość jej istnienia jest niezbędna jeśli myślimy o przyszłości Europy. Relacja z panelu dyskusyjnego Europejskiego Forum Nowych Idei (25-27 IX 2013) "Jak różnorodność w zatrudnieniu może zmienić gospodarkę".

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

DIVERSITY INDEX NA KONFERENCJI O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

Przedsiębiorczość kobiet kojarzy się raczej z pojedynczymi sukcesami małych i średnich firm niż z budową innowacyjnej gospodarki. Tymczasem, jak wskazują doświadczenia wielu krajów, polityka systemowego wsparcia dla przedsiębiorczości kobiet ma pozytywny wpływ na poziom kreatywności i konkurencyjności gospodarki. Konferencja zorganizowana jest pod patronatem Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego i we współpracy z organizacją szwedzką WINNET i partnerami projektu dla krajów Bałtyckich Baltic Sea Region Platform for Gender and Economic Growth.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

WYSPA RÓŻNORODNOŚCI NA PIKNIKU KONFEDERACJI LEWIATAN

12 lipca odbyło się doroczne spotkanie w ogrodzie Lewiatana, podczas którego został ogłoszony Manisfest Przedsiębiorców. Podczas pikniku odbył się także minihappening związany z projektem Diversity Index - uczestniczki i uczestnicy spotkania mogli przykleić sobie etykietkę związaną z ich pracą. 

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

POWSTAŁA RADA RÓŻNORODNOŚCI

Zarządzanie różnorodnością to temat, który w coraz większym stopniu zaczyna interesować polskich przedsiębiorców i polskie przedsiębiorczynie. Wychodząc naprzeciw potrzebie synchronizacji aktywności w tym obszarze oraz stworzenia miejsca dialogu w Konfederacji Lewiatan powołano Radę Różnorodności, która 28 czerwca br. zainaugurowała swoją działalność. W jej skład weszli przedstawiciele i przedstawicielki biznesu, organizacji pracodawców, mediów, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. 

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

W RÓŻNICACH SIŁA! – relacja z panelu „Partnerstwo dla różnorodności – potencjał, wyzwanie, szansa" (V Kongres Kobiet)

Ile potrzeb konsumenckich, tyle dróg, by je spełnić. Najważniejsza jest efektywność, a ta często rodzi się z różnorodności. Wyrównanie szans, wzajemna tolerancja i wykorzystywanie zróżnicowanych cech osobowości jest niejednokrotnie większym motorem biznesu niż tradycyjne przydzielania funkcji w firmie.
 
Różnorodność to nie tylko rasa, płeć, kolor skóry. To także cechy osobowe, predyspozycje czy potrzeby. O nowych trendach w zarządzaniu różnorodnością oraz wykorzystywaniu różnic w budowaniu sukcesów własnych regionów i firm rozmawiali: Anna Gwoińska,  pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Wielkopolsce, Agata Kaczmarska, dyrektorka HR Aegis Media Polska,  Lech Pilawski, dyrektor Konfederacji Lewiatan, Elżbieta Polak, marszałkini województwa lubuskiego i Dorota Trajder, właścicielka sklepu Intermarche w Świdnicy.  Panel „Partnerstwo dla różnorodności – potencjał, wyzwanie, szansa” odbywał się w ramach projektu Diversity Index.
 

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

12 debat regionalnych Diversity Index. Jednogłośne TAK dla zarządzania różnorodnością.

- Gdyby celem biznesu był tylko zysk, to równie dobrze można byłoby prowadzić działalność mafijną czy przestępczą. Biznes powinien respektować pewne wartości – powiedziała prof. Magdalena Środa podczas wykładu otwierającego dwie ostatnie debaty regionalne Diversity Index, które odbyły się w Kielcach (22 maja) i Zielonej Górze (24 maja). Jedną z tych wartości jest różnorodność zatrudnienia. Tym cenniejsza, że – co potwierdzają badania – przynosi firmie wymierne korzyści finansowe. 

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Różnorodność zaprocentowała w Szczecinie!

Tworzenie w firmach różnorodnych zespołów oraz kreowanie dla nich przyjaznego środowiska pracy sprzyja bardziej twórczemu podejściu do wykonywanych obowiązków oraz zmniejsza fluktuację pracowników i pracownic - to główny wniosek płynący z naszej debaty regionalnej w Szczecinie. Po prostu zarządzanie różnorodnością się opłaca!

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Postaw na różnorodność i zarabiaj więcej! Relacja z debaty Diversity Index w Toruniu

Kontynuujemy cykl naszych debat regionalnych, podczas których przekonujemy pracodawców, że różnorodne zespoły nie tylko zwiększają kreatywność i innowacyjność, ale przede wszystkim przynoszą firmie wymierne korzyści finansowe. 13 marca pojechaliśmy do Torunia.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Relacja z konferencji „Diversity pays! Różnorodność się opłaca!”

8 marca 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się organizowana przez Queer UW, przy współpracy z LGBT Business Forum konferencja „Diversity pays! Różnorodność się opłaca!”. Diversity Index był Partnerem Wydarzenia.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Relacje z debat Głos Biznesu - Różnorodność Procentuje: Lublin, Kraków, Katowice

Tworzenie w firmach różnorodnych zespołów oraz kreowanie dla nich przyjaznego środowiska pracy sprzyja bardziej twórczemu podejściu do wykonywanych obowiązków oraz zmniejsza fluktuację pracowników i pracownic, co bezpośrednio przekłada się na wymierne korzyści finansowe firmy - to główny wniosek z naszych debat w Lublinie, Krakowie i Katowicach.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Czy kwoty i parytety mają sens? - relacja z sesji z EFNI 2012

Otwierając debatę poświęconą zwiększaniu udziału kobiet w polityce i biznesie, która odbyła się w ramach trwającego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, Henryka Bochniarz powiedziała: „Kwoty i parytety nie są mi potrzebne, a ponieważ jestem liberałką nawet ich nie lubię. Lubię natomiast efekty, jakie przynoszą. Bez nich, przy obecnym tempie, osiągnięcie równowagi płci w zarządach spółek i parlamentach zajęłoby ponad 50 lat.". Projekt Diversity Index był Partnerem sesji.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Panel 3R: Równość, Różnorodność, Rozwój - relacja z IV Kongresu Kobiet

Czym jest różnorodność? Na czym polega zarządzanie różnorodnością? Jakie są korzyści biznesowe z wprowadzania różnorodności do zarządzania? Czy zarządzanie różnorodnością sprawdza się tylko w międzynarodowych korporacjach? Na te pytania starała się odpowiedzieć dziennikarka Kinga Rusin wraz z zaproszonymi gośćmi podczas panelu poświęconego tematyce różnorodności, zorganizowanego przez projekt Diversity Index w ramach IV Kongresu Kobiet. 

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Relacja z łódzkiej debaty DIVERSITY INDEX

Czy młody zawsze częściej zmienia pracę niż stary? Czy kobiety są zawsze mniej dyspozycyjne od mężczyzn? Czy osoba z niepełnosprawnością jest zawsze bardziej kosztowna dla firmy niż osoba sprawna? I wreszcie: dlaczego wykorzystywanie potencjału pracowników i pracownic rzeczywiście się opłaca? 25 stycznia br. odbyła się w Łodzi debata dotycząca zarządzania różnorodnością w organizacjach.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Diversity Index w Gdańsku - relacja z debaty

Z badań wynika, że na ogłoszenie „szukamy kierownika/kierowniczki” odpowiada ok. 30% więcej kobiet niż na takie, w którym jest napisane, że „szukamy kandydata”. Język, którym się posługujemy to zarówno potężna broń przed dyskryminacją, jak i narzędzie do owej dyskryminacji służące. Podczas gdańskiej debaty Diversity Index obalono kilka stereotypów. Ale do zrobienia zostało jeszcze bardzo dużo?.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Relacja z grudniowych DEBAT DIVERSITY INDEX: GŁOS BIZNESU. RÓŻNORODNOŚĆ PROCETUJE

Czy różnorodność się opłaca? Jak ją tworzyć i nią zarządzać? Czy czeka nas rewolucja na rynku pracy? Projekt Diversity Index rozpoczął serię debat regionalnych dot. zarządzania różnorodnością. Pierwsze spotkania odbyły się 8 grudnia br. we Wrocławiu i 9 grudnia w Poznaniu.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia

Otwarcie seminarium "Różnorodność, efektywność, sukces"

Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, oraz Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, oficjalnie powitali uczestników paneli o tematyce biznesowej, które odbyły się w gościnnym budynku GPW w ramach III Europejskiego Kongresu Kobiet. – Giełda podejmuje tematy będące znakiem nowoczesności. Problematyka różnorodności płci w spółkach kapitałowych jest jednym z tych zagadnień – zaczął Ludwik Sobolewski.

czytaj więcej...
Kategoria: Wydarzenia
pokaż: 10 25 wszystkie
wyświetlane od: 1 do: 35 | strona: 1
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę