Kategorie !

Pobierz wskaźnik DIVERSITY INDEX

Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością

Warto przeczytać !

W UE wciąż lepiej być mężczyzną

Mimo że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w UE powoli się zmniejszają, to jednak tzw. słaba płeć wciąż jest rzeczywiście słabsza - wynika z opublikowanego w poniedziałek unijnego sprawozdania dotyczącego równouprawnienia płci. Pod względem finansowym szczególnie upośledzone są wdowy i kobiety samotnie wychowujące dzieci – dochody ponad jednej trzeciej z nich są niewystarczające.

Równość płci koniecznością
 
„Dla nas, Europejczyków, równość płci nie jest jedną z możliwych opcji ani luksusem – jest to absolutna konieczność” - podkreśliła wiceprzewodnicząca KE, unijna komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding.
 
Z dokumentu Komisji Europejskiej wynika również, że – mimo starań unijnych władz - różnice w traktowaniu na niekorzyść kobiet utrzymują się nie tylko w płacach, ale również pod względem  zatrudnienia i reprezentacji we wszelkiego rodzaju władzach. Problemem pozostaje ponadto  przemoc wobec kobiet.
 
Komisja zwraca uwagę zarówno na pozytywne tendencje: rosnącą liczbę kobiet na rynku pracy i zdobywanie przez nie coraz lepszego wykształcenia oraz kwalifikacji, jak i na tendencje negatywne: utrzymujące się różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz nadreprezentacja kobiet na niżej płatnych stanowiskach i niewystarczająca ich obecność na stanowiskach decyzyjnych.
 
„Możemy być dumni z tego, co Unia Europejska osiągnęła w ostatnich latach” – oceniła Reding. „Równość płci to nie odległe marzenie, ale w coraz większym stopniu europejska rzeczywistość. Jestem przekonana, że wspólnie możemy zlikwidować utrzymujące się różnice w wynagrodzeniach, zatrudnieniu i zawodach wymagających podejmowania decyzji” – dodała unijna komisarz ds. sprawiedliwości.
 
Różnica w zarobkach
 
Kobiety w państwach UE nadal zarabiają średnio o 16,4 proc. mniej niż mężczyźni, jednak w Polsce jest o wiele lepiej. Nasz kraj znalazł się bowiem znacząco poniżej unijnej średniej: Polka zarabia tylko sześć procent mniej niż Polak. Sześcioprocentową różnicą może się poszczyć jeszcze tylko Malta, a najmniejszą różnicę w płacach odnotowano w Słowenii – tylko trzy procent. Największa różnica jest natomiast w Grecji: mężczyźni zarabiają tam aż 30 proc. więcej niż kobiety.
 
Różnica w emeryturach
 
Jednak emerytura Polki jest już niższa od emerytury Polaka niemal o jedną czwartą ( 24 proc.). Okazuje się jednak, że to i tak niewiele, bo w Luksemburgu, który jest liderem pod tym względem, różnica na w płacach wynosi co prawda tylko 9 proc. na korzyść mężczyzn, ale w emeryturach aż 46 proc. Średnia różnica w UE to 23 proc. Największa równość pod tym względem panuje na Litwie i na Łotwie, gdzie różnice między płciami zarówno w płacach, jak i emeryturach są jednoprocentowe (na Litwie 13-procentowa różnica w płacach i 12-procentowa w emeryturach, a na Łotwie 14 proc. w płacach i 15 proc. w emeryturach).
 
Zasada równej płacy za równą pracę w UE od 1957 roku
 
Komisja Europejska przypomina przy okazji publikacji raportu, że równość kobiet i mężczyzn jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej, a zasadę równej płacy za równą pracę zapisano już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim.
 
Wylicza przy tym pozytywne efekty jakie dały już unijne działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet: wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet z 58 proc. w 2002 roku do 63 proc. obecnie (dzięki zwiększonym nakładom na placówki opieki nad dziećmi) i wzrost udziału kobiet w zarządach firm z 11 proc. 2010 roku do 17,8 proc. dziś (dzięki możliwości stosowania metod „pozytywnej dyskryminacji”). KE podkreśla jednak, że wśród dyrektorów generalnych kobiety stanowią wciąż jedynie 2,8 proc., a w rządach państw UE zajmują średnio tylko 27 proc. stanowisk ministerialnych.
 
Zrównanie zarobków kobiet i mężczyzn za 70 lat
 
KE przyznała jednak w raporcie, że przy obecnym tempie zmian zarobki kobiet i mężczyzn zrównają się za 70 lat, unijny cel zakładający, że odsetek pracujących kobiet powinien wynosić 75 proc. (tyle co mężczyzn dziś), zostanie osiągnięty za niecałe 30 lat, a 40-procentowy udział w parlamentach krajowych kobiety osiągną za 20 lat (dziś kobiety stanowią tam 27 proc.).
 
Komisja zwraca również uwagę, że w zeszłym roku weszły w życie przepisy dotyczące przemocy uwarunkowanej płcią i praktyczne metody jej zwalczania. Na związane z tym kampanie przeznaczono 15,1 mln euro.
 
Karta praw podstawowych coraz bardziej widoczna
 
Karta praw podstawowych UE, która zapewnia wszystkim obywatelom Unii określone prawa - w tym równość i ochronę przed dyskryminacją – zaczyna odgrywać coraz większą rolę w prawie i polityce – wynika z drugiego opublikowanego w poniedziałek unijnego sprawozdania.
 
Sądy już dziś coraz częściej powołują się na tę kartę, a w zeszłym roku zaproponowano kolejne akty prawne, które jeszcze skuteczniej mają chronić prawa obywateli.
 
Ponadto swoimi prawami podstawowymi coraz bardziej zainteresowani są sami obywatele UE.  Według Komisji, prawie połowa pytań, które w zeszłym roku trafiły do ośrodków informacyjnych UE, dotyczyła swobodnego przemieszczania się w obrębie Europy i pobytu w innych krajach, a 5 proc. - zakazu dyskryminacji. (bb)
 
Źródło: Euractiv.pl
Dodany: 14 kwietnia 2014 Kategoria: Ogólne
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę