Kategorie !

Pobierz wskaźnik DIVERSITY INDEX

Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością

Warto przeczytać !

Różnorodność w firmach

Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące różnorodności i równości, nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych korzyści należy: udoskonalenie rekrutacji, dostęp do szerszego kręgu wysoko wykwalifikowanych pracowników, poprawa wizerunku firmy i jej reputacji, większa innowacyjność oraz lepsze możliwości sprzedaży.

Przykłady dobrych praktyk wyraźnie pokazują, że wewnętrzna różnorodność prowadzi do rozwoju marketingu i produktów, zaspokajając potrzeby nowych segmentów rynkowych oraz grup tradycyjnie wykluczonych (takich jak osoby starsze, osoby o odmiennej orientacji seksualnej, mniejszości etniczne), jak również istniejących klientów. Firmy te dążą do zwiększania przychodów, zadowolenia klientów oraz polepszania swojego wizerunku. W niektórych przypadkach stosują one również nowe rozwiązania w odniesieniu do problemu marginalizacji społecznej oraz niekorzystnej pozycji, w jakiej znajdują się niektórzy członkowie społeczności.

Prezentowane sprawozdanie na temat Różnorodności w firmach i dobrych praktyk w miejscu pracy zostało zlecone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds.Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans w ramach Programu Działań Wspólnoty na rzecz zwalczania dyskryminacji (2001-2006). Stanowi ono godne uwagi kompendium dobrych praktyk przy stosowaniu podejścia na rzecz różnorodności i przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy oraz sektorze biznesu.”

Zapraszamy do lektury! [PDF, 850 kb]

Dodany: 24 sierpnia 2011 Kategoria: Ogólne
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę