Kategorie !

Pobierz wskaźnik DIVERSITY INDEX

Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością

Warto przeczytać !

Różnorodność rzeczywiście procentuje - badanie Think Tank

 

Pracownicy z firm i instytucji wspierających różnorodność czują wyższą satysfakcję zawodową niż Ci, których organizacje różnorodności nie wspierają. Zdecydowana większość badanych dostrzega korzyści z budowania zespołów różnorodnych pod względem płci i wieku. Wskazują m.in. na szerszą perspektywę w procesie rozwiązywania problemów, lepszą atmosferę pracy, wyższą kreatywność zespołów oraz możliwość transferu wiedzy. To główne wnioski, płynące z czerwcowego badania Think Tank dot. rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn.

 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankietę CAWI w kwietniu i maju 2013. Zaproszenie do badania przesłano do 15000 osób aktywnych zawodowo w firmach i instytucjach, na zaproszenie do badanie odpowiedziało 379 osób.
 
Celem badania było m.in.określenie determinantów satysfakcji zawodowej oraz czynników wpływających na ambicje pracujących; określenie, jakie elementy wpływają na ułatwienie godzenia ról rodzinnych i zawodowych; zidentyfikowanie stopnia występowania popularnych stereotypów dt. płci i wieku oraz określenie stopnia oraz sposobów promowania różnorodności w firmach i instytucjach oraz korzyści, które takie działania przynoszą.
 
GDY WSPIERA SIĘ RÓŻNORODNOŚĆ, SATYSFAKCJA ZAWODOWA JEST WYŻSZA
 
Aż 74% badanych czuje się zrealizowanych zawodowo, z czego 19% zdecydowanie. Nie ma znaczących różnic w stopniu realizacji pomiędzy kobietami i mężczyznami. Stopień realizacji zawodowej koreluje dodatnio z wiekiem i wysokością stanowiska.
 
Pracownicy z firm w większym stopniu czują się zrealizowani, niż Ci z administracji, spółek skarbu państwa i NGO’sów. W największym stopniu zrealizowani zawodowo czują się pracownicy firm o wielkości 10-50 pracowników. Wyższy poziom samorealizacji mają pracownicy z firm i instytucji, które wspierają różnorodność (poprzez programy, szkolenia itp.).
 
WORK-LIFE BALANCE: POMAGA ELASTYCZNOŚĆ - MOŻLIWOŚĆ PRACY Z DOMU, WYJŚCIA Z PRACY, BEZPROBLEMOWE URLOPY „NA ŻĄDANIE”
 
Zdaniem respondentów, godzeniu życia zawodowego z prywatnym najbardziej sprzyjają: możliwość pracy z domu, możliwość wyjścia z pracy z powodu ważnych okoliczności rodzinnych, bezproblemowe urlopy w nagłych wypadkach.Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują na przydatność możliwości pracy na część etatu, możliwości pracy z domu oraz gwarancji powrotu po urlopie wychowawczym.
 
Respondenci z dużych firm (>250 pracowników) częściej niż Ci z MŚP wskazują wysoką wartość gwarancji powrotu do pracy po urlopie wychowawczym (być może z powodu obawy przed brakiem takiej możliwości w konkurencyjnym środowisku).Z kolei respondenci z MŚP częściej niż Ci z dużych firm wskazują na wysoką wartość ruchomego czasu pracy.
 
RÓŻNORODNOŚĆ POSZERZA PERSPEKTYWĘ ZESPOŁÓW, POLEPSZA ATMOSFERĘ, DAJE MOŻLIWOŚĆ TRANSFERU WIEDZY
 
70% respondentów dostrzega zalety budowania zespołów różnorodnych pod względem płci, aż 75% - zespołów różnorodnych pod względem wieku. Najczęściej wymieniane zalety zespołów zróżnicowanych względem płci to: szersza perspektywa, lepsza atmosfera pracy oraz większa efektywność, kreatywność działania. Zespoły zróżnicowane pod względem wieku doceniane są za: możliwość wymiany doświadczeń i transfer wiedzy, szerszą perspektywę oraz uzupełnianie energii młodych pracowników doświadczeniem.
 

Cały raport dostępny jest tutaj.

 

 

Dodany: 23 lipca 2013 Kategoria: Ogólne
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę