Kategorie !

Pobierz wskaźnik DIVERSITY INDEX

Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością

Warto przeczytać !

Różnorodność i równe szanse w Bristish Council

British Council buduje zaufanie pomiędzy Brytyjczykami i osobami z innych krajów. Praca w tej organizacji wymaga nawiązywania relacji z ludźmi z różnych środowisk i kultur. Dlatego też efektywne zarządzanie różnorodnością i promowanie równych szans zostały uznane przez British Council za bardzo istotny aspekt.
 
Koncepcja zarządzania różnorodnością w British Council oparta jest na 2 pojęciach – równych szansach i różnorodności.
 
Równe szanse
 
Równe szanse w British Council rozumiane są jako skupienie uwagi na grupach traktowanych niesprawiedliwie oraz rozumieniu i przestrzeganiu związanych z tym regulacji prawnych. We wszystkim co organizacja robi, stara się traktować ludzi sprawiedliwie i usuwać występujące na tej drodze przeszkody oraz zapewniać grupom nieuprzywilejowanym możliwość pełnego uczestniczenia w pracy i społeczeństwie.
 
Różnorodność
 
Organizacja rozumie, że ludzie różnią się na wiele widocznych i niewidocznych sposobów i wierzy, że doceniając te różnice i podobieństwa, może zarządzać nimi efektywnie dla pożytku organizacji i szeroko rozumianego społeczeństwa.
 
Koncepcja różnorodności oparta jest na pojęciu równych szans. Różnorodność nie dotyczy wyłącznie specyficznych wykluczanych grup i obejmuje także szeroką gamę różnic jednostkowych. Zasady sprawiedliwości i włączania ludzi niezależnie od ich statusu, pozostają wspólne dla pojęcia równych szans i różnorodności. Pojęcia różnorodność i równość szans są ściśle ze sobą powiązane i często, także w British Council, słowo „różnorodność” jest używane jako skrót dla „równych szans i różnorodności”. 
 
W British Council wyróżnia się siedem sfer różnorodności:
• płeć 
• wiek
• niepełnosprawność
• równowaga między życie prywatnym a zawodowym
• pochodzenie etniczne
• religia / przekonania
• orientacja seksualna.
Stworzonych zostało szereg procedur w celu promowania równych szans i różnorodności i używanych jest wiele narzędzi do monitorowania i ewaluacji postępów we włączaniu tych kwestii w główny nurt działań. Wg. British Council najlepszym sposobem zarządzania różnorodnością jest włączanie kwestii równych szans i różnorodności we wszystkie procesy zachodzące w organizacji, w podejmowanie decyzji odnośnie procedur oraz w proces planowania programów. 
 
Strategia różnorodności British Council składa się z 3 elementów: 
• Sprzyjanie inkluzji – dbanie o wszystkich pracowników i pracowniczki, aby mogli cieszyć się szacunkiem i przebywać w miejscu pracy będąc sobą, bez obawy o możliwość dyskryminacji.
• Rozwijanie przywództwa i umiejętności w zakresie zarządzania różnorodnością - wspieranie pracowników i pracowniczek w lepszym rozumieniu równych szans i różnorodności. 
• Pomiar osiągnięć – poprzez specjalne narzędzie do pomiaru efektów pracy w obszarze równych szans i różnorodności. 
Ponadto, British Council posiada globalną strategię różnorodności oraz politykę równych szans.
British Council na rzecz równych szans i różnorodności w Polsce
 
Poza wdrażaniem formalnych procedur, British Council stara się, aby równe szanse i różnorodność były brane pod uwagę przy wszystkich działaniach. W 2012 r. przeprowadzono sesje egzaminacyjne Cambridge English dla 158 niewidomych i słabowidzących kandydatów z całej Polski. Była to największa tego typu grupa zarejestrowana na test językowy w historii Cambridge English, jak również British Council. Za tę inicjatywę organizacja otrzymała tytuł Ambasadora Roku od Cambridge English.
 
Źródło: informacja prasowa
 
Dodany: 1 maja 2014 Kategoria: Ogólne
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę