Kategorie !

Pobierz wskaźnik DIVERSITY INDEX

Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością

Warto przeczytać !

Rośnie rola kobiet na rynku pracy

Działania na rzecz równouprawnienia na rynku pracy zaczynają przynosić efekty. To jednak dopiero początek zmian, co potwierdzają zróżnicowane poglądy Polaków na ten temat. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service przez Instytut Millward Brown na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków wynika, że 40% badanych wciąż dostrzega dyskryminację kobiet na rynku pracy, około 30% jest przeciwnego zdania lub nie ma zdecydowanej opinii. 
 
Przeprowadzone badanie wykazało, że poglądy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy są zróżnicowane. Wśród ankietowanych 40% stwierdziło, że kobiety mają nierówne szanse. Przeciwnego zdania było nieco mniej osób – 30% ankietowanych. Co ciekawe, kobiety pytane o własną sytuację na rynku pracy mają bardziej zdecydowane opinie, niż mężczyźni. Aż 51% badanych płci żeńskiej uważa, że na rynku pracy kobiety są dyskryminowane, zaś wśród mężczyzn pogląd ten podziela już tylko 36,3%.  Dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet zdecydowanie nie zgadza się z tym, że rynek pracy dyskryminuje pracowników płci żeńskiej. 
 
Rośnie rola kobiet na rynku pracy. Coraz więcej kobiet obejmuje kierownicze stanowiska w firmach, często w branżach zdominowanych przez mężczyzn. Wspinając się po szczeblach kariery zawodowej kobiety przełamują stereotypy, które od lat funkcjonowały na rynku – mówi Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków Work Service S.A. Czy to zmiana społeczna idąca w kierunku rosnącej roli matriarchatu w społeczeństwie? Nawet jeśli taki będzie kierunek przemian, to biznes z pewnością na tym zyska. Kobiety są znacznie lepiej wykształcone, częściej decydują się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonale odnajdują się w roli lidera – dodaje Krzysztof Inglot.  
 
Wyniki badania pokazują ponadto, że osoby o wyższym poziomie wykształcenia, zatrudnione na etat i zarabiające więcej, rzadziej są przekonane o istnieniu dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Z kolei opinia, że kobiety są dyskryminowane jest bliska osobom powyżej 45 roku życia. Wpływ na postrzeganie roli kobiety na rynku pracy ma także poziom wykształcenia – osoby z niskim poziomem wykształcenia częściej twierdziły, że zjawisko dyskryminacji kobiet rzeczywiście istnieje. Przekonanie o dyskryminacji kobiet na rynku pracy częściej też dotyczyło osób o niskich dochodach i niestabilnym zatrudnieniu (umowa zlecenie, praca w niepełnym wymiarze godzin). Brak wykształcenia, czy wiek mogą negatywnie wpływać na warunki pracy, co tłumaczy większe przeświadczenie o istnieniu dyskryminacji w tych grupach badanych. W przypadku stanowisk, na których nie liczą się ani kompetencje, ani wykształcenie tylko zdolność do wykonywania pracy fizycznej, mężczyźni zdecydowanie dominują  – dodaje Krzysztof Inglot. 
 
Organizacja Gender Equality Project podaje, że w Polsce na co dziesiątym stanowisku kierowniczym zasiada kobieta. Różnice w poziomie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce nadal są wysokie – kobiety zarabiają średnio o 20% mniej niż mężczyźni. Jednak można oczekiwać, że w najbliższych latach te dysproporcje będą się stopniowo zmniejszały, a coraz więcej pracodawców zaangażuje się w kruszenie „szklanego sufitu”. Zgodnie z założeniami strategii rozwoju „Europa 2020” przyjętej przez Komisję Europejską Polska powinna zwiększyć udział kobiet na rynku pracy, w tym także na stanowiskach kierowniczych. Będzie to wymagało inwestycji w opiekę nad dziećmi i nauczanie przedszkolne, ale te zmiany w perspektywie długofalowej przełożą się na  wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.
 
 
Źródło: informacja prasowa Work Service S.A. / Karta Różnorodności
Dodany: 10 marca 2014 Kategoria: Ogólne
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę