Kategorie !

Pobierz wskaźnik DIVERSITY INDEX

Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością

Warto przeczytać !

Relacja z konferencji "Zarządzanie różnorodnością na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu"

100 decydentów oraz najważniejszych liderów biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej z Unii Europejskiej przybyło do Warszawy, aby wziąć udział w międzynarodowym wydarzeniu poświęconym znaczeniu różnorodności w biznesie. Konferencja zorganizowana została przez Komisję Europejską, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynatora Karty Różnorodności w Polsce.

Spotkanie wysokiego szczebla: "Zarządzanie różnorodnością na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu" (ang. High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth”) odbyło się 17 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Karta Różnorodności i polityka różnorodności pozwalają zasadę sprawiedliwości społecznej wprowadzić w życie - powiedziała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, podczas otwarcia wydarzenia. Minister obok argumentu sprawiedliwości społecznej wskazała na aspekt ekonomiczny oraz konieczność demograficzną jako te, które czynią potrzebnym temat różnorodności. W związku z kurczeniem się rynku pracy należy sięgnąć po „rezerwy”. Minister wyszczególniła trzy grupy, których potencjał jest jeszcze niedostatecznie wykorzystany: kobiety, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne; przypominając, że w grupie 50+ kobiety zatrudnione stanowią 24 proc.

Pracodawcy coraz częściej zauważają, że ich zespoły stają się bardziej zróżnicowane pod względem: wieku, płci, narodowości, wykształcenia, stanu zdrowia czy statusu rodzinnego. Wielu z nich wdraża specjalne mechanizmy umożliwiające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Nie wynika to tylko z chęci budowania pozytywnej atmosfery wśród pracowników. Utrzymywanie wykwalifikowanej kadry, wspieranie zróżnicowanego rozwoju zatrudnionych, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, budowanie wizerunku zaufanego i odpowiedzialnego pracodawcy to biznesowe korzyści, wynikające z polityki zarządzania różnorodnością w firmie.
 
- Komisja Europejska gorąco wspiera krajowe Karty Różnorodności, które znacząco przyczyniają się do promocji różnorodności w miejscu pracy. W tym kontekście, to Spotkanie Wysokiego Szczebla ma na celu przedstawienie biznesowej argumentacji na rzecz różnorodności oraz upowszechnienie dorobku Kart Różnorodności na poziomie unijnym. W tym roku zdecydowaliśmy się skupić na znaczeniu współpracy między publicznymi a prywatnymi organizacjami z całej Europy. Dyskusje i wymiana kontaktów były bardzo owocne! Jestem bardzo wdzięczna Pełnomocniczce Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu za ich nieocenioną, znakomitą współpracę w organizacji tego wydarzenia – powiedziała Lina Papamichalopoulou, szefowa wydziału do spraw polityk antydyskryminacyjnych oraz koordynacji działań w sprawach Romów w Dyrekcji Generalnej do spraw Sprawiedliwości Komisji Europejskiej.
 
W Polsce promotorem kwestii zarządzania różnorodnością jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu - koordynator polskiej Karty Różnorodności, czyli pisemnego zobowiązania pracodawców do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania. Do grona sygnatariuszy podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dołączyły cztery firmy: Carrefour Polska, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain oraz Siemens. Tym samym Karta liczy już 83 sygnatariuszy.
 
Zagadnienie zarządzania różnorodnością opisuje publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Łączy nas różnorodność”. Jest to pierwszy w Polsce przewodnik po Karcie Różnorodności, którego premiera miała miejsce właśnie podczas High Level Event w Warszawie.
 
- Przewodnik „Łączy nas różnorodność” to podsumowanie tego, co w temacie zarządzania różnorodnością w biznesie udało się do tej pory osiągnąć w Polsce i w skali całej Unii Europejskiej, czego najlepszym dowodem jest to międzynarodowe wydarzenie. Karta Różnorodności może stać się niewątpliwie pierwszym krokiem do wdrożenia oraz uporządkowania procesu zarządzania różnorodnością w organizacji. Karta nie ocenia, ale zachęca, wskazuje kierunki, edukuje, daje narzędzia – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
Źródło: Informacja prasowa Karty Różnorodności
Dodany: 22 października 2013 Kategoria: Ogólne
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę