Kategorie !

Pobierz wskaźnik DIVERSITY INDEX

Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością

Warto przeczytać !

Raport Menedżerka sukcesu 2011. Szanse i ograniczenia karier kobiet w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Polish Professional Women Network (PWnet)

Statystycznie 1 kobieta na 50 mężczyzn piastuje w Polsce funkcję prezesa dużej firmy lub pełni stanowisko dyrektora generalnego. Pozycja pań ma się lepiej na niższych strukturach zarządzania. Tam, co trzecie kierownicze stanowisko przypada kobiecie – wynika z właśnie opublikowanego raportu ,,Menedżerka sukcesu 2011. Szanse i ograniczenia kariery kobiet w Polsce” wydanego przez Polish Professional Women Network (PWnet).

Dla 55% menedżerek, w większości posiadających dzieci, definicją sukcesu jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. 54% kobiet odpowiedziało, iż sukces jest tożsamy z poczuciem samorealizacji w pracy. Co ciekawe, tylko dla 14% pań, sukces jest związany z osiągnięciem bardzo dobrej sytuacji finansowej, zdobyciem prestiżu i szacunku otoczenia.

Ponad 3 respondentek najwięcej satysfakcji czerpie ze sfery zawodowej, na rodzinną wskazuje 60% kobiet. Dla 71% menedżerek głównymi czynnikami sukcesu okazały się własne predyspozycje, siła charakteru, wytrwałość i konsekwencja w działaniu. 69% kobiet uznało, iż umiejętności zdobywane poprzez doświadczenie w miejscu pracy przyczyniły się do zdobytej pozycji zawodowej. Tylko co 10 z pań w badaniu wskazuje na sieć kontaktów i poznanie odpowiednich osób, które pomogły w karierze.

Połowa respondentek za główną barierę w karierze kobiet uznaje trudność połączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych. Na stereotypy związane z płcią i odmienne standardy oceny pracy kobiet i mężczyzn a także trudne relacje z bezpośrednim(i) przełożonym(i) wskazuje co 3 z pań.

Aż 39% kobiet doświadczyło osobiście nierównego traktowania w firmie, którego głównymi przejawami były odpowiednio: niższe wynagrodzenie, mimo analogicznie piastujących funkcji, co mężczyźni ( 38% wskazań kobiet) oraz sytuacja, w której panie, w celu zdobycia podobnego uznania, co mężczyźni, musiały wykazać się większymi sukcesami w danej dziedzinie ( 37% wskazań kobiet).

Wśród pań nie ma tak dużej kobiecej solidarności, jak u mężczyzn. O ile męska sieć kontaktów dla panów jest ważna, o tyle wśród pań, kobiecej solidarności jest zdecydowanie mniej. 44% kobiet jest zdania, iż panie się wspierają, acz niewystarczająco. 34% menedżerek nie jest członkiniami żadnej z organizacji czy grup nieformalnych. Tylko co 5 ankietowana może o sobie powiedzieć, iż należy do grupy zrzeszającej same kobiety.

Z raportu wyłania się obraz menedżerek ciężko zapracowujących na swe pozycje zawodowe, suwerennych, organizujących się wokół życia zawodowego i rodzinnego, z trudem poszukujących równowagi między tymi dwiema sferami.

Polish Professional Women Network (PWnet) to stowarzyszenie zrzeszające środowiska kobiet aktywnych zawodowo, wspierające rozwój zawodowy i osobisty kobiet oraz tworzące platformę wymiany poglądów, doświadczeń, zainteresowań i kontaktów oraz promujące wizerunek kobiety przedsiębiorczej.

Raport do pobrania

Źródło: http://www.pwnet.pl i http://www.stowarzyszeniekongreskobiet.pl/2011/05/raport-pwnet-menedzerka-sukcesu-2011-szanse-i-ograniczenia-karier-kobiet-w-polsce.html


 

Dodany: 24 sierpnia 2011 Kategoria: Ogólne
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę