Kategorie !

Pobierz wskaźnik DIVERSITY INDEX

Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością

Warto przeczytać !

1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Starzejemy się – każdy z nas z osobna i jako społeczeństwo. Z prognoz GUS na lata 2008-2035 wynika, że udział osób w wieku poprodukcyjnym będzie stale wzrastał i w roku 2035 będą one stanowiły 26,7% ogółu ludności Polski, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do roku 2007.
 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych zatwierdziło14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ.
 
Starzenie się jednak nie musi oznaczać wycofania się z aktywnego życia. To czas na nieustającą samorealizację. Naszym obywatelskim obowiązkiem jest zrywać stereotypy zrównujące wiek dojrzały z niedołężnością i niesamodzielnością. Przeciwdziałanie takiemu wykluczeniu stanowi jeden z istotnych obszarów działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W chwili obecnej w Biurze Pełnomocnika dobiegają końca prace nad projektem Krajowego Programu na Rzecz Równego Traktowania, który będzie określał cele i priorytety działań na rzecz równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek m.in. w obszarze rynku pracy, zdrowia, edukacji.
 
30 sierpnia br. ruszyła też II edycja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Główne cele Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych to poprawa jakości życia tych osób i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych.
 
Informacje nt. Programu znajdują się TUTAJ.
 
Źródło: rownetraktowanie.gov.pl 
Dodany: 1 października 2013 Kategoria: Ogólne
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę