Sprawdź swoją firmę
 
 
 

 

Contact !

Confederation Lewiatan
Małgorzata Lelińska
Tel: 22 565 20 78
Fax: 22 565 20 80
e-mail: mlelinska@pkpplewiatan.pl

Diversity Index Office address:
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
e-mail: diversityindex@pkpplewiatan.pl


The Agency of Innovation
and Development

Agnieszka Szmyt
Tel: 71 352 07 93, Fax: 71 721 58 69
e-mail: agnieszka.szmyt@arisa.com.pl 
 
Media
 
Karolina Szymańska-Migut
OWL PR
Tel. 792 830 517
adres e-mail: owlpr@olwpr.pl

 

 
^ Back to Top